Vilibald Erić: Stvara se lažna slika u javnosti kako bi što više ljudi izašlo na izbore

0
247

Zamenik predsednika Narodnog radničkog pokreta Vilibald Erić je rekao da vlast u saradnji sa opozicijom stvara lažnu sliku u javnosti kako bi što više ljudi izašlo na izbore.  

Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju predlaže raspoređivanje posmatračke misije za parlamentarne izbore koji treba na proleće da se održe u Srbiji, a koja bi uključivala pored užeg kruga analitičara i dugoročne i kratkoročne posmatrače kao i element za monitoring medija. Da li će ovaj predlog OEBS-a Srbija prihvatiti, glasilo je pitanje koje smo uputili zameniku predsednika Narodnog radničkog pokreta Vilibaldu Eriću.

Većina ranijih preporuka Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava – ODIHR-a iz prethodnih izbornih ciklusa nisu ispunjene, ukazano je u ranijim nalazima i dodaje se da konkretni aspekti koji bi mogli da budu poboljšani posmatračkim izbornim aktivnostima ODIHR-a uključuju vođenje kampanje, njeno finansiranje i medijska pokrivenost.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here