Završni radovi na trećoj sanitarnoj ćeliji Regionalne ,,Eko deponije“ u Bijeljini počeće sredinom maja i trebali bi biti završeni do juna. Time će kompletno biti uređena površina od oko 4 hektara koja je dovoljna za odlaganje otpada u narednih 5 do 7 godina.

Vrijednost radova na izgradnji treće sanitarne ćelije Eko depa površine oko 4 hektara u Bijeljini je milion i sedam stotina hiljada maraka maraka. Radovi su započeli u junu prošle godine i do početka jeseni i kišne sezone završen je najveći dio. Nastavak radova zakazan je za proljeće ove godine, čim se bude moglo krenuti sa mašinama za uređenje zemljišta. Rok završetka je bio godinu dana.

Završetkom treće sanitarne ćelije deponija obezbjediće se uslove za odlaganje komunalnog otpada u narednih pet do sedam godina. Vijek ćelije bi mogao biti produžen ukoliko bi gradsko komunalno preduzeće obezbijedilo razvrstavanje otpada u bar tri frakcije. Mokru koja bi podrazumijevala organski otpad za pravljenje komposta, čvrstu koja bi se razvrstavala na papir, plastiku, metal i drugo, i posebnu frakciju – staklo. Plan je da se sa da se sa ovim poslom krene u narednom periodu, ali u Komunlacu misle da se postavlja pitanje discipline građana , ali i isplativosti.

Na Regionalnu ekodeponiju se trenutno odlaže oko 35 000 tona godišnje iz četiri opštine Bijeljina, Ugljevik Lopare, Teočak. Trenutno postoji obezbijeđen prostor i za izgradnju četvrte ćelije koja će obezvijediti odlaganje otpada na istom mjesti još najmanje dvije decenije.