Srpska radikalna stranka zalaže se za to da Rusko-srpski humanitarni centar u Nišu dobije diplomatski status, kao i za formiranje istog centra u Novom Sadu.

Rusko-srpski humanitarni centar formiran je 2009. godine na osnovu Sporazuma između Vlade Ruske Federacije i Vlade Republike Srbije, a stara se o saradnji u oblasti humanitarnog reagovanja u vanrednim situacijama, sprečavanju elementarnih nepogoda i tehnoloških havarija i uklanjanju njihovih posledica. Centar deluje u Nišu od 25. aprila 2012. godine.

Srpska radikalna stranka smatra da ovom Centru treba dodeliti diplomatski status najmanje u obimu koji u Srbiji imaju vojnici NATO, kojima je dozovljeno da se bez posebnih dozvola kreću po celoj Srbiji. Srpski radikali formiraće isti ovakav centar u Novom Sadu za šta je već prikupljeno više od 35.000 potpisa građana koji žive u Vojvodini i koji su s oduševljenjem podržali predlog radikala, navodi se u saopštenju Srpske radikalne stranke.