Komunalna milicija u Zrenjaninu obaveštava starije sugrađane da će im, ukoliko za tim imaju potrebe, penziju podizati njeni predstavnici.

Komunalna milicija je u saradnji sa Gradskom upravom i Kabinetom gradonačelnika, nakon što je na telefon kol centra Grada Zrenjanina stiglo više desetina poziva najstarijih sugrađana kojima je potrebno i žele da im neko iz banke podigne penziju, započela obilazak penzionera.

Komunalni milicajci upoznaće penzionere u njihovim domovima s neophodnom procedurom u vezi sa podizanjem penzija i ispunjavanjem Punomoćja za podizanje sredstava, a filijale banaka u gradu takođe su upoznate sa načinom privremene isplate penzija.

Gradska uprava saopštava i ujedno obaveštava građane da isključivo pripadnici Komunalne milicije Zrenjanin imaju zaduženja da podižu i nose novac penzionerima i da niko drugi nije ovlašćen za taj posao od strane Grada Zrenjanina. Sugrađani koji žele da koriste ovu mogućnost podizanja penzija moraju se prethodno javiti na neki od telefona kol centra Grada Zrenjanina svakod dana između 7 i 16 časova.

Brojevi kol centra su: 066 8660591, 066 8660592, 066 8660593, 066 8660594, 066 866 0595 i 066 866 0600.