Ministar odbrane Aleksandar Vulin obišao je danas Vojnu bolnicu u Novom Sadu gde se uverio u spremnost te vojnozdravstvene ustanove za prijem i lečenje pacijenata sa akutnim respiratornim infekcijama.

Ministar Vulin posetio je vojnu bolnicu u Novom Sadu. On je prilikom obilaska rekao da Vojska Srbije mora da odgovori brojnim izazovima te da se s tim ciljem priprema i Vojna bolnica u Novom Sadu i svi drugi vojni objekti, kako bi bili u službi građanima i u službi borbe protiv koronavirusa. Vulin je razgovarao sa vojnim lekarima specijalistima u penziji, koji su se odazvali pozivu da tokom vanrednog stanja budu angažovani u zdravstvenim ustanovama i svojim znanjem i iskustvom doprinesu lečenju hospitalizovanih pacijenata.

Kako je istakao upravnik Vojne bolnice Novi Sad potpukovnik dr Dragan Koruga, ta vojna ustanova je spremna za prihvat i lečenje pacijenata sa akutnim respiratornim infekcijama. “Svaki dan radimo, a obavljamo i sve zadatke koja nam nalaže Uprava za vojno zdravstvo” istakao je potpukovnik dr Koruga, dodajući da je kapacitet Vojne bolnice u Novom Sadu oko 100 kreveta. Lekari Vojne bolnice angažovani su i na zbrinjavanju pacijenata u prihvatnim centrima u Subotici i Novom Sadu.