Vreme izborima još nije i stranački aktivisti su privremeno stali sa uznemiravanjem građana od vrata do vrata, zbog pandemije, no mi smo razmotrili stari problem koji će postati ponovo aktuelan već kada se približi vreme sledećih izbora, a to je nepopularna kampanja od vrata do vrata.

Predizbornom kampanjom od vrata do vrata krši se zakon o zaštiti podataka o ličnosti rekao je Ivan Matović.

Veliki broj građana obratio se Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti upravo sa tvrdnjama da stranački aktivisti raspolažu njihovim ličnim podacima. To izaziva uznemirenost kod građana, s obzirom na sumnje u zloupotrebe ličnih podataka u svrhu stranačkog delovanja. Da li se ovoj praksi može stati na put i zašto organi države ne reaguju?

Matović smatra da je takva zloupotreba podataka građana ne samo loša već i protivzakonita. Agitovanje od vrata do vrata se obavlja i u svetu, ali je zaštita podataka građana mnogo bolje regulisana u praksi na zapadu nego što je to slučaj u nas.