Sve je manje studenata koji upisuju građevinske fakultete, a oni koji ih završe odlaze u inostranstvo, rekao je za KTV profesor  na Građevinskom fakultetu Dragoslav Šumarac.

Prema ocenama stručnjaka situacija u našoj građevinskoj industriji daleko je od dobre.

Poslednjih nekoliko godina primetno je da velike poslove izgradnje saobraćajnica u Srbiji vlasti poveravaju stranim izvođačima i kompanijama. Da li su prema mišljenju, Dragoslava Šumaraca, potpredsednika Demokratske stranke i profesora  na Građevinskom fakultetu, zanemareni domaća struka i stručnjaci?

Kapitalni projekti širom Srbije često se poveravaju stranim firmama dok su domaće firme podizvođači, a radna snaga se uvozi čak i iz Indije za fizičke poslove.