Ministar zdravlja, Zlatibor Lončar, obavestio je javnost da je u protekle dve nedelje uposleno više od 2500 lekara i medicinskih sestara, koji su prethodno imali ugovore na određeno vreme ili su bili na lekarskim specijalizacijama.

Lončar je napomenuo da je zdravsteni kadar i sistem u Republici Srbiji na visokom nivou i da broji više od 100.000 ljudi. Važno je da su se sva lica, koja rade u medicinskoj struci, brzo prilagodila uslovima i novonastalim situacijama, koje su uzrokovane zarazom korona virusa. Sve potrebe i obaveze zdravstvenih radnika su usklađene, a znanje koje poseduju mora doneti dobar rezultat.

Ministar zdravlja je i dodao da naše zdravstvo deluje na dva načina, gde prvi segment uspostavlja rad sa zaraženim pacijentima od novog virusa, a drugi se odnosi na rad sa svim ostalim građanima kojima su potrebni lečenje i nega. Za sve hitne slučajeve koji se ne odnose na korona virus, uredno rade  tri ustanove u Beogradu. To su Urgentni centar, Vojnomedicinska akademija i Bežanijska bolnica u Beogradu.

Zlatibor Lončar je istakao da se, u ovom vanrednom zdravstvenom stanju u našoj zemlji, moramo osloniti isključivo na moć i savete struke, tj. da Krizni štab donosi odluke o daljim merama i poduhvatima koje će uvoditi,a  da zatim resorno ministarstvo to savesno sprovodi.