Kada se ljudi nađu u bolesti često se okreću i alternativnoj medicini. Jedan od takvih slučajeva je Nataša Pušova. Pacijenti koji oboljevaju od teških bolesti probaju razna sredstva kada se bore sa bolešću. Puno ljudi međutim govori o tome da se lek nalazi u običnim stvarima koje su svima dostupne, ali moderan čovek više veruje hemiji nego prirodi. Kako je priroda, odnosno  konkretno krečna voda pomogla, pitali smo Natašu Pušovu, pacijentkinju koja se izlečila od tumora.

Pacijenti koji oboljevaju od teških bolesti probaju razna sredstva kada se bore sa bolešću. Puno ljudi međutim govori o tome da se lek nalazi u običnim stvarima koje su svima dostupne, ali moderan čovek više veruje hemiji nego prirodi. Kako je priroda, odnosno  konkretno krečna voda pomogla, pitali smo Natašu Pušovu, pacijentkinju koja se izlečila od tumora.

Svaki čovek ima sopstveno iskustvo u alternativnom lečenju, tako da bi poslednju reč, prema našaem mišljenju, ipak trebalo da da vaš lekar, a da odluku donesete racionalno, kombinujući  klasičnu i alternativnu medicinu, uvek veoma oprezno i promišljeno.