Dr Tatjana Milivojević, profesorka Visoke škole socijalnog rada u Beogradu, komentarisala je za KTV televiziju da li se u Srbiji poštuje Konvencija o pravima deteta.

Naravno da će se svi složiti da fizičko kažnjavanje deteta treba zabraniti, ali polemike se vode da li i opomena otvorenom šakom po zadnjici spada uzabranjenu vaspitnu metodu, izjavila je za KTV dr Tatjana Milivojević, profesorka Visoke škole socijalnog rada u Beogradu.

Srbija od 2016. godine nema jedinstvenu politiku u oblasti prava deteta. Nacionalni plan akcije za decu prestao je da važi 2015. godine a novi još nije donet. Srbija još uvek nije donela zakon o zabrani fizičkog kažnajvanja dece, što onemogućava stvaranje bezbednih uslova za odrastanje dece, iako se ratifikacijom Konvencije o pravima deteta na to obavezala.