Prezentacija platforme za izvođenje nastave na daljinu na Univerzitetu odbrane

0
163

Ministar odbrane Aleksandar Vulin prisustvovao je danas predstavljanju platforme za izvođenje nastave i učenje na daljinu u Odseku za simulacije i učenje na daljinu Škole nacionalne odbrane.

Ministar odbrane, Aleksandar Vulin, prisustvovao je danas prezentaciji platforme za izvođenje nastave i učenje na daljinu u Odseku za simulacije i učenje na daljinu Škole nacionalne odbrane Univerziteta odbrane. Tokom prezentacije, rektor Univerziteta odbrane general-potpukovnik doc. dr Goran Radovanović, načelnik Vojne akademije general-major prof. dr Bojan Zrnić i nastavnici vojnih škola, predstavili su ministru odbrane način rada platforme i njene mogućnosti kada je reč o nastavnom procesu, a kadeti Vojne akademije, javljanjem putem video-linkova, prezentovali su naučeno gradivo i pokazali da vredno uče i rade, iako su trenutno van školskih klupa. Ministar Vulin je, nakon prezentacije, istakao da i u uslovima vanredng stanja vojno školstvo je pokazalo koliko je u stanju da se prilagodi i koliko je u stanju da brzo reaguje i brzo omogući svojim polaznicima da nastave sa redovnim procesom svog školovanja.

Kako je istakao rektor Univerziteta odbrane general-potpukovnik Radovanović, taj univerzitet je preduzeo sve mere na realizaciji zadataka u skladu s Odlukom Vlade Republike Srbije o proglašenju vanrednog stanja u Republici Srbiji.

Načelnik Odseka za simulacije i učenje na daljinu pukovnik vanr. prof. dr Goran Šimić istakao je da je današnja prezentacija namenjena za realizaciju vojne obuke i obrazovanja na Univerzitetu odbrane u uslovima vanrednog stanja i da se nastava odvija nesmetano. “Imamo platformu za učenje na daljinu dostupnu 24 časa dnevno učenicima, kadetima i polaznicima svih oblika usavršavanja. Na platformi je 401 predmet i kurs, 3.965 nastavnika i slušalaca kurseva. U svakom trenutku imamo od 150 do 210 korisnika, odnosno na dnevnom nivou reč je o 700 do 1.000 korisnika. Osim nastave na platformi, koristimo i alternativne oblike radi video konferensinga i video uvida u rad učenika korišćenjem određenih aplikacija. Primenjujemo sve što nam savremena tehnologija omogućava kako bi se nastavni proces na Univerzitetu odvijao bez prekida ovih sedam nedelja”  ukazao je pukovnik Šimić.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here