U borbi protiv koronavirusa ključnu ulogu igra i naš imunitet, a za jačanje imuniteta pored zdrave ishrane veoma je važno i obnavljanje ćelija koje se najefikasnije postiže jonizatorima. Pozitivna dejstva negativnih jona i jonizatora predstavio nam je Goran Markuš, specijalista za procenu rizika.

Sa svih strana dolaze nam različite informacije o tome šta je najefikasnije u borbi protiv koronavirusa. Pandemija ovog virusa dovela je do toga da naš sugrađanin, Goran Markuš, specijalista za procenu rizika, izradi studiju koja se bavi obnavljanjem ćelija, a obnavljanje ćelija je veoma značajno za jačanje imuniteta koji je ključni faktor u borbi protiv virusa korona. On je više od 12 godina radio kao specijalista za procenu rizika i analitičar procesa proizvodnje. Prema njemu i život je proces, pri čemu je ulaz rađanje, život je obrada, a smrt je izlaz. Počeo je da istražuje, a koristio je isključivo proverene izvore: dostupnu dokumentaciju Univerziteta u Mičigenu odnosno naučne radove profesora dr Endrjua di Mura i dostupne radove Univerziteta u Tokiju prof. dr Tokade, priznatog biologa koji inače i dan danas leči negativnom jonizacijom.

Da bi naš organizam mogao da se izbori sa virusom potrebno je da ima jak imunitet, a imunitet se jača na dva načina. Prvi je zdrava ishrana, koja podrazumeva unos neophodnih minerala, vitamina i vode, a drugi način je jonizacija.

Prof. dr Tokada. čije naučne radove je Goran koristio, je priznati biolog na Univerzitetu u Tokiju, koji je istraživao lečenje negativnim jonima i koji je došao do rezultata da se izlečenje ljudi uz pomoć negativnih jona, to jest jonizacijom vazduha, povećava za između 27 i 31%. Zašto? Upravo zbog obnavljanja ćelija. Međutim, negativnih jona u prirodi nema svuda u istim količinama.

Jonizatori su uređaji koji proizvode i emituju negativne jone i mogu se naći svuda na tržištu. Naučnik Endrju di Mur bavio se upravo istraživanjem negativnih jona i time kako napraviti jonizator i skoro 20 godina svog rada posvetio je jonizaciji.

Kada je u pitanju jonizator Goran je u početku bio veoma skeptičan po pitanju njegovog delovanja na organizam, ali je ipak odlučio da ga isproba. U njegov značaj za imunitet i izlečenje uverio se jednom prilikom kad mu je sin bio bolestan.

Studija, koju je Goran Markuš izradio ima 87 strana, on ima želju da ona bude sredstvo kojim će zajedno sa medicinskim stručnjacima napraviti procenu rizika koja će služiti kao prevencija u nekim narednim slučajevima širenja virusa ili epidemije.