ISTRAŽUJEMO: Da li komasacijom zemljišta veliki otimaju zemlju od malih poljoprivrednika?

Komasacija  predstavlja ukrupnjavanje poljoprivrednih parcela i preraspodelu vlasništva nad njima, pri čemu se smanjuje njihov broj. Ona podrazumeva da niko čije je zemljište ušlo u komasacionu masu ne bude oštećen. Međutim, često interesi velikih i interesi onih koji su bliski vlastima odnesu prevagu nad pravdom i nad malim poljoprivrednicima. Tako je prošao i poljoprivrednik iz Botoša, Blagoje Ilijašev. Porodica Ilijašev 91. godine dobila je rešenje o povraćaju zemlje koja im je oduzeta 50ih godina, 2015 godine dolazi do komasacije i 35 poljoprivrednika iz botoša ostaje bez zemlje, a i dan danas prema njima se vlast ponaša kao da ne postoje.

Komasacija nije nanela štetu samo porodici Ilijašev, štetu je pretrpelo još 35 poljoprivrednika iz Botoša, a našeg sagovornika pitali smo koliko je zemljišta obuhvatila komasacija.

Blagoja smo pitali da li Branislav Pomoriški ima neke veze sa ljudima na vlasti kada je tako lako, preko tudjih ledja, došao do zemlje.

Predsednica komisije koja je sprovela komasaciju na početku postupka govorila je poljoprivrednicima da im zemlju, koja im pripada niko ne može oduzeti. Međutim, tokom komasacije njena priča se značajno izmenila.

S obzirom na to da je tokom postupka komasacije došlo do velikih propusta Blagoja smo pitali da li se obraćao nekoj od nadležnih institucija.

Blagoje je pokušao da se obrati i ministru poljoprivrede, Branislavu Nedimoviću, ali kako kaže ministru nisu važni mali poljoprivrednici nego samo veliki koje može da kontroliše dok one male pušta da propadnu.

Našeg sagovornika smo pitali kako izgleda njegova borba za pravdu i za parče zemlje koje mu po zakonu pripada.

Stanje u odnosu na pre 10 godina nije nimalo bolje, a mali poljoprivrednici nalaze se na rubu egzistencije, kaže Blagoje i dodaje da je poljoprivreda u Botošu nekada hranila 900 domaćinstava i da se lepo živelo od zemlje, a da sada obrađivanjem zemlje jedna porodica ne može da se prehrani.

Komasacija podrazumeva planiranje poljoprivredne proizvodnje, projektovanje, izgradnju i restauraciju poljskih puteva, irigacionih sistema i šumskih pojaseva, sprovođenje mera zaštite, zaštitu voda, zemljišta, šuma, flore i faune, životne sredine. Kod nas je stanje drugačije. Kod nas komasacija podrazumeva otimanje zemlje od malih, njeno ukrupnjavanje i davanje u posed velikim poljoprivrednicima bliskim vlastima.