Iz Srbije emigrira ogroman broj lekara i medicinskih sestara, tako da je to nenadoknadiv gubitak za naš zdravstveni sistem.

Sve više mladih lekara odlazi, ne samo iz materijalnih razloga, već i zbog uslova rada i socijalnog statusa. Političari se slažu da je potrebno napraviti nacionalnu strategiju kako da se spreči odliv mozgova. Pored ostalog predlaže se da se omogućiti mladim lekarima da otvaraju ordinacije opšte prakse, da privatna praksa uđe u sistem i slično. Koliko ovakvi potezi mogu pomoći da se stanje donekle poboljša?

Mladi lekari koji žele da ostanu u Srbiji, ne gledajući što su plate višestruko manje nego u razvijenim zemljama, često završe kao nezaposleni u  Zavodu za zapošljavanje, pa im je jedan od najprihvatljivijih izbora da izađu iz ćorsokaka tako što će emigrirati.