Glavni i odgovorni urednik časopisa „NIN“ Milan Ćulibrk, rekao je da svaka pojava novih novčanica u našoj zemlji budi aluziju na 93. godinu, ali da inflacije neće biti jer je Srbija i sa porastom cena od 2% na godišnjem nivou apsolutni rekorder u regionu kada je rast cena u pitanju.

Na društvenim mrežama pojavile su se slike novih, sveže odštampanih novčanica u različitim apoenima. Do štampanja novih novčanica dolazi radi zadovoljavanja potreba gotovinskog platnog prometa, zamene novčanica nepodobnih za opticaj ili za potrebnu rezervu u trezorima do narednog ciklusa izrade novčanica. Građani su već pripremljeni na ekonomsku krizu koja sledi posle pandemije Kovid 19, a sveža su i sećanja na hiperinflaciju iz devedesetih i štampanje novčanica bez pokrića pa se pojavilo pitanje da li su ove novčanice proizvod uobičajene zamene novčanica ili je njihovo doštampavanje mera ublažavanja nastupajuće ekonomske krize. Ovo pitanje postavili smo Milanu Ćulibriku, glavnom i odgovornom uredniku časopisa „NIN“.

Koronavirus je blokirao praktično ceo svet. Ekonomija je po prvi put suočena sa izazovom koji nije pogodio samo jednu državu ili blok država nego je delovao globalno. Ekonomisti kažu da gotovo da nema države na svetu koja neće imati ogroman budžetski deficit i koja neće morati da spasava pojedine grane privrede. Nedostatak novca će se neminovno pojaviti i u velikim kompanijama. One države koje nemaju jaku sopstvenu valutu, tražiće međunarodne zajmove dok će kompanije tražiti oproste ili moratorujume na kredite i nove kredite. Države koje vode glavnu ulogu u svetskoj ekonomiji, kao i EU, vršitće primarnu emisiju novca, a zatim će taj novac iz primarne emisije, preko kupovine raznih državnih i kompanijskih obveznica, ući u ekonomiju i rešiti novonastale dugove. Ovo će izazvati malu, kontrolisanu, inflaciju ali će povećati likvidnost privrede.