Sudija Miodrag Majić otkriva da se političari trude da kontrolišu pravosuđe, umesto da pravosuđe kontroliše njih.

Udruženja tužilaca Srbije je navelo da se odnos vlasti prema sudovima i tužilaštvu i dalje ne menja i ostao je isti – pre, za vreme i posle reizbora. Radi se o takvom odnosu da pravosudna vlast nije ravnopravna grana vlasti nego servis politike.  Zbog čega se može reći da političari pravosuđe smatraju „delom kolača“ i ne prihvataju podelu vlasti, već kada pobede na izborima smatraju da je čitava vlast njihova?

Nezavisnost sudstva je u praksi manje ili više istinita. Što je država jača i zdravija, i nezavisnost sudskog sistema je sve bolja i realnija.