Javni servis je plaćen novcem građana, ali se postavlja pitanje da li je uvek u službi javnog interesa ili centara političke moći.

O tome smo razgovarali s novinarom Boškom Jakšićem.

Fondacija Konrad Adenauer je u nedavnom istraživanju navela da je u bivšim socijalističkim zemljama poverenje građana u medije veoma slabo, pa tako i u javne radio-televizijske servise. Navedeno je i da mediji, zbog svoje društvene odgovornosti, nisu loptica u rukama politike i da bi morali da budu izvor pouzdanog i objektivnog izveštavanja. Šta bi trebalo učiniti kako bi se  ojačalo poverenje građana u javne servise?

Jedan od glavnih izazova za medijski servis je njegova samostalnost, tj. da se odupre zavisnosti od centara moći.

Boško Jakšić smatra da Radio-televizija Srbije treba da gledaocima da sve informacije na uvid i da ih pusti da sami donesu zaključke, što u ovom trenutku nije uvek slučaj.