Nema normalnih uslova niti za izbore niti za istraživanje javnog mnjena, ocenio je za KTV Đorđe Vukadinović, narodni poslanik i urednik Nove srpske političke misli.

Pre izbora u medijima se pojavljuju razna istraživanja. Ona imaju ulogu da prikažu ili formiraju javno mnjenje i njegov odnos prema političkim partijama. Nije redak slučaj da rezultati izbora potpuno demantuju neka predviđanja raznih agencija koje se bave sondiranjem biračkog tela. Šta kažu istraživanja javnog mnjenja pre ovih izbora i koliko možemo imati poverenja u njih?