Radovi na rekonstrukciji zgrade Sokolskog doma, koja se od 2019. godine nalazi na listi Nacionalnih spomenika kulture BiH prvog stepena zaštite, teku predviđenom dinamikom uprkos vanrednoj situaciji zbog virusa korona, koja je neznatno usporila obnovu objekta – istakao je gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić koji je danas obišao gradilište.

Radovi na rekonstrukciji zgrade Sokolskog doma u Bijeljini počeli su tokom 2018. godine i izvode se u nekoliko faza. Rekonstrukcija arahitektonskog spomenika kulture iz tridesetih godina 20. vijeka, koštaće oko 1,5 miliona maraka i pod nadzorom je Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srspke.

Mićić kaže da su radovi usporeni zbog pandemije virusa korona. Napominje da će Sokolski dom po okončanju radova biti vraćen prvobitnoj namjeni. Kulturno-umjetnička udruženja i ustanove biće smješteni u ovaj objekat nakon renoviranja.

Sada je u toku treća faza izgradnje koja predstavlja ozbiljan i zahtjevan rekla je Ljubinka Stević, odgovorni projektant na Projektu rekonstrukcije i sanacije objekta Sokolskog doma u Bijeljini.

Direkcija za razvoj i izgradnju Grada Bijeljina projektovala je rekonstrukciju Sokolskog doma.

S obzirom da je objekat pod prvim stepenom zaštite svi poslovi moraju da se rade pod kontrolom zaštitara.

Prvobitni plan završetka radova je bio 180 dana od početka izvođenja radova odnosno do septembra mjeseca ove godine. Međutim, pandemija je usporila tok radova pa nadležni organi sada ne mogu prognozirati kada će poslovi biti okončani.