Od 1. jula primena novih pravilnika u proizvodnji slatkiša i sokova

0
190

Od 1. jula ove godine počinje primena Pravilnika o proizvodima sličnim čokoladi, krem proizvodima i bombonskim proizvodima i Pravilnika o voćnim sokovima i određenim srodnim proizvodima namenjenim za ljudsku upotrebu.

Pravilnici o slatkišima i sokovima, bliže određuju način klasifikacije, naziv proizvoda, deklarisanje, metode za ispiivanje kvaliteta proizvoda, kao i dodatne zahteve za označavanje proizvoda.

Prvim pravilnikom bliže se propisuju uslovi u pogledu kvaliteta proizvoda koji su slični čokoladi, krem proizvoda i bombonskih proizvoda, i to za: klasifikaciju, kategorizaciju i naziv proizvoda; fizička, hemijska, fizičko-hemijska i senzorska svojstva i sastav proizvoda; vrstu i količinu sastojaka koji se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda; deklarisanje, kao i dodatne zahteve za označavanje proizvoda.

U proizvodnji proizvoda mogu da se koriste šećeri koji su uređeni propisom kojim se uređuje kvalitet šećera namenjenog za ljudsku upotrebu, kao i drugi šećeri. Proizvodima je dozvoljeno dodavanje aditiva i aroma, u skladu sa propisima kojima se uređuju prehrambeni aditivi i arome. Zahtevi ovog propisa se ne primenjuju na proizvode slične čokoladi, krem proizvode i bombonske proizvode koji su zakonito stavljeni na tržište ostalih zemalja Evropske unije ili Republike Turske, odnosno zakonito proizvedeni u državi potpisnici EFTA Sporazuma, ukoliko proizvod ispunjava zahteve koji se odnose na bezbednost hrane.

Što se tiče Pravilnika o voćnim sokovima, navodi se na pomenutom sajtu, bliže se propisuju uslovi u pogledu kvaliteta voćnog soka, voćnog soka od koncentrisanog voćnog soka, koncentrisanog voćnog soka, voćnog soka dobijenog vodenom ekstrakcijom, dehidrisanog voćnog soka, kao i voćnog nektara.

Uslovi se odnose na: klasifikaciju, kategorizaciju i naziv proizvoda; fizička, hemijska i senzorska svojstva, kao i sastav proizvoda, senzorska i fizička svojstva, vrstu i količinu sirovina, dodataka i drugih supstanci koje se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda; metode za ispitivanje kvaliteta proizvoda; tehnološke postupke proizvodnje; deklarisanje i dodatne zahteve za označavanje proizvoda.

Neke od smernica su utvrđene u skladu sa propisom kojim se uređuje deklarisanje, označavanje i reklamiranje hrane, pa tako od 1. jula deklaracija mora da sadrži sledeće podatke: ako se proizvod dobija od jedne vrste voća, u nazivu proizvoda reč “voće” može da se zameni nazivom te vrste voća (na primer naziv: “voćni sok jabuke” zamenjuje se nazivom: “sok jabuke”); za proizvode koji se proizvode od dve ili više vrsta voća, osim u slučaju kada se koristi sok od limuna i/ili limete, naziv proizvoda se sastoji od naziva upotrebljenog voća, prema opadajućem redosledu, na osnovu količine upotrebljenog voćnog soka ili voćne kaše, kako je navedeno u popisu sastojaka; ako se proizvod dobija od tri ili više vrsta voća, nazivi voća u nazivu proizvoda mogu da se zamene izrazom: “od više vrsta voća”, ili sličnim rečima ili brojem upotrebljenih vrsta voća.

Ovaj pravilnik kao i prethodni stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. jula 2020. godine.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here