Primena pravilnika o voćnim sokovima odlaže se do 1. januara 2021. godine, predviđeno je izmenama pravilnika objavljenim u najnovijem Službenom glasniku.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donelo je pre više od godinu i po dana Pravilnik o voćnim sokovima i određenim srodnim proizvodima namenjenim za ljudsku upotrebu. Prvobitno je primena planirana za 1. jul 2020.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi u pogledu kvaliteta voćnog soka kao i voćnog nektara.

Na primer, ako se proizvod dobija od jedne vrste voća, u nazivu proizvoda reč „voće“ može da se zameni nazivom te vrste voća, primera radi naziv: „voćni sok jabuke“ zamenjuje se nazivom: „sok jabuke“. Za proizvode koji se proizvode od dve ili više vrsta voća, naziv proizvoda se sastoji od naziva upotrebljenog voća, prema opadajućem redosledu, na osnovu količine upotrebljenog voćnog soka ili voćne kaše. Ako se proizvod dobija od tri ili više vrsta voća, nazivi voća u nazivu proizvoda mogu da se zamene izrazom „od više vrsta voća“, ili sličnim rečima ili brojem upotrebljenih vrsta voća.