U Pokrajinskoj vladi potpisan je ugovor o nabavci opreme za automatizovane protivgradne stanice sa pratećim radovima i uslugama za Radarski centar Fruška gora, kojim će se daljinski automatizovati 118 postojećih lokacija za lansirne stanice, ukupne vrednosti 583,5 miliona dinara.

U Pokrajinskoj vladi potpisan je ugovor o nabavci opreme za automatizovane protivgradne stanice sa pratećim radovima i uslugama za Radarski centar Fruška gora, kojim će se daljinski automatizovati 118 postojećih lokacija za lansirne stanice. Za ove radove biće utrošeno ukupno 583,5 miliona dinara.

„Ovo je početak procesa automatizacije sistema protivgradne zaštite za celu Vojvodinu. Ovaj važan posao počinjemo na teritoriji Srema, a pripremamo projektnu dokumentaciju i za druga dva radarska centra i taj posao realizovaćemo naredne godine“, izjavio je predsednik Vlade AP Vojvodine Igor Mirović.

Na taj način biće povećana efikasnost sistema protivgradne zaštite imajući u vidu tešku godinu izazvanu promenljivim vremenskim prilikama.

Automatizacija priotivgradne zaštite veoma je značajna pre svega za poljoprivredu i poljoprivrednike, kojima će omogućiti bolje rezultate i veću efikasnost u borbi protiv gradonosnih oblaka.

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Vuk Radojević izjavio je da je ovo važan, višedecenijski projekat kojim će se doprineti unapređenju rada celokupne protivgradne zaštite.

„Prednost ovog sistema je što će se delovati u realnom vremenu, što do sada nije bio slučaj, kao i pouzdanost, preciznost i bezbednost u radu“, rekao je sekretar Radojević i naglasio da je od 2017. godine izdvojeno više od 87 miliona dinara za nabavku 2.700 protivgradnih raketa.

Direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda Jugoslav Nikolić rekao je da je današnjim potpisivanjem ugovora napravljen iskorak u modernizaciji čitavog sistema odbrane od grada u Republici Srbiji, jer su rakete jedino sredstvo u borbi protiv grada.