Zdrava Srbija će se zalagati za poboljšanje zdravstvenog sistema u Srbiji, povećanje plata zdravstvenim radnicima, nabavku savremene opreme i usavršavanje mladih kadrova i kako ističu nadaju se da će, kako njihov slogan kaže Zdravo da pobedi.

Epidemija Covid 19 podsetila je čitavo čovečanstvo koliko je zdravlje bitno i da ono nema cenu. Naš narod kaže samo da je zdravlja i zdravlje je najbitnije. U imenu stranke Zdrava Srbija, koju vodi Milan Stamatović zdravlje je takođe na prvom mestu pa smo ga pitali da li će zdravlje i zdravstvena zaštita biti teme ovih izbora.

Zdrava Srbija će se zalagati za poboljšanje zdravstvenog sistema u Srbiji, povećanje plata zdravstvenim radnicima, nabavku savremene opreme i usavršavanje mladih kadrova. Kako ističu iz ove stranke pokazalo se da su zdravstveni radnici od prvog dana epidemije nosioci borbe protiv zaraze i da im se moraju obezbediti adekvatni uslovi, kao i osigurati dovoljno medicinske opreme i materijala.