Povlačenje priznanja neke države je moguće i to se videlo još davno na primeru Maroka, koji je izdejstvovao da brojne države povuku priznanje Zapadne Sahare, rekao je za KTV televiziju psihijatar Jovan Marić, koji je u dva navrata bio ambasador Srbije u afričkim zemljama.

Dvocifren broj zemalja povukao je priznanje Kosova. Zapad je pokušao da sprovede reciprocitet izmedju podizanja taksi na srpsku robu koja ulazi na Kosovo i diplomatske borbe našeg Ministarstva spoljnih poslova da pojedine članice OUN povuku priznanje Kosova. Kako ocenjujete uspeh ministarstva u kampanji povlačenja priznanja Kosova?

Zapadna Sahara je posebna nesuverena teritorija na severozapadu Afrike, koja je predmet spora između Maroka i vojno-političke organizacije Polisario, koja je na području teritorije proglasila nezavisnu državu pod nazivom Saharska Arapska Demokratska Republika. Do sada su samo neke države, i to uglavnom afričke priznale ovu državu, a čitavim područjem upravlja gotovo isključivo Marokanska okupaciona vlast. Polisario, Vlada u izbeglištvu, ima svoje sedište u Alžiru. Prema međunarodnom pravu budućnost tog područja koje su Ujedinjene nacije proglasile nezavisnom teritorijom zavisi od referenduma oko čijeg održavanja još nije bilo moguće postići saglasnost.