Davno je Milošević potpisao ugovor sa tadašnjim nemačkim ministrom unutrašnjih poslova, gde se obavezao na prihvatanje 300.000 cigana iz Albanije. Mi smo u ta vremena vodili borbu protiv realizacije tog ugovora ali taj ugovor nikada nije poništen, a sada vidimo da migranti pristižu iz ratnih područja i da nisu svi miroljubivi već da su neki i obučeni ratnici, rekao je za KTV televiziju Milan Paroški.

Migranti sve više predstavljaju bezbednosni problem za vojvođanska sela i gradove. Na udaru su pogranični krajevi prema Hrvatskoj i Rumuniji. Neki predvidjaju da će Srbija postati sabirni centar za migrante koji nisu dobili azil zemalja EU. Kako rešiti ovaj problem, za KTV je odgovorio Milan Paroški.

Poslednje što se dogodilo, a što je vezano za migrante je da je slovenačka policija saopštila  da je pronašla 22 migranta sakrivena u dva kamiona za prevoz napitaka sa srpskim tablicama. Migranti su otkriveni u kamionima na granici s Hrvatskom, navela je policija. Sakriveni ljudi su mogli da se uguše, navela je policija i dodala da su oni iz Bangladeša, Indije, Turske i Sirije. Policajci su prvo otkrili 13 osoba u jednom kamionu na granici, a potom su pretražili i drugo vozilo iste kompanije, gde su pronašli još devet migranata. Na Balkanu su zaglavljene hiljade migranata koji traže načine da stignu do zapadne Evrope, često se oslanjajući na krijumčare ljudi radi ilegalnog prelaska granica.