Dovoljno je videti i čuti šta Olja Zekić govori u ime REM-a i to je najbolji komentar kako ta ustanova funkcioniše, rekao je novinar Srđan Škoro.

Tokom predizborne kampanje predstavnici REM-a izjavili su da je bojkot opozicija imala značajnu prisutnost u medijima i da ne postoji medijska blokada prema njima. Sa druge strane, nezivisni mediji objavili su podatak da je prisutnost predsednika Vučića u mediima sa nacionalnom frekvencijom neuporedivo veća u odnosu na protivkandidate. Kako komentariše ove podatke pitali smo novinara Srđana Škora.

Regulatorno telo za elektronske medije je samostalna nezavisna regulatorna organizacija sa svojstvom pravnog lica, koja vrši javna ovlašćenja u cilju: delotvornog sprovođenja utvrđene politike u oblasti pružanja medijskih usluga u Republici Srbiji; unapređivanja kvaliteta i raznovrsnosti usluga elektronskih medija; doprinosa očuvanju, zaštiti i razvoju slobode mišljenja i izražavanja; u cilju zaštite interesa javnosti u oblasti elektronskih medija i zaštite korisnika usluga elektronskih medija, u skladu sa odredbama Zakona o elektronskim medijima, na način primeren demokratskom društvu, kaže se na sajtu REM-a. Koliko je navedeno tačno u realnosti, najbolje može da presudi javnost.