Elektronske prijave za utvrđivanje naknade za zaštitu životne sredine

0
343

Od 18. jula na portalu Lokalne poreske administracije biće dostupno elektronsko podnošenje prijave za utvrđivanje naknade za zaštitu životne sredine za 2020. godinu. Prijave za prethodnu 2019. godinu, za period od 7. do 31. decembra, ne mogu se podnositi elektronski.

Od 18. jula na portalu lokalne poreske administracije biće dostupno elektronsko podnošenje prijave za utvrđivanje naknade za zaštitu životne sredine za 2020. godinu. Prijave za prethodnu 2019. godinu, za period od 7. do 31. decembra, ne mogu se podnositi elektronski.

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije saopštila je da će od 18. jula na portalu Lokalne poreske administracije biti omogućeno elektronsko podnošenje prijava sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine na Obrascu 1 za 2020. godinu.

Obaveštavaju se obveznici naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine – preduzetnici i pravna lica koji obavljaju određene aktivnosti koje utiču na životnu sredinu da 31. jula ističe rok za podnošenje prijave na obrascu 1 za 2020. godinu.

Potrebno je u prijavi navesti period i godinu na koje se prijava odnosi, uneti tačan iznos godišnjeg prihoda iz prethodne godine i uneti ukupan broj jedinica lokalnih samouprava, odnosno gradskih opština u kojima obveznik naknade obavlja pretežnu delatnost u polje „jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji obavlja pretežnu delatnost“.

Prijave za prethodnu 2019. godinu, za period od 7. do 31. decembra, ne mogu se podnositi elektronski.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here