Mi smo sve izborne manipulacije do kojih smo mogli da dođemo preko naših kontrolora prijavili, rekao je Miroslav Parović iz Narodnog slobodarskog pokreta.

Lista Narodni blok nije uspela da udje u parlament. General Momir Stojanović izjavio je da je došlo do brutalne krađe na izbornim mestima u Nišu. Da li je Narodni blok prijavio nepravilnosti na ovim biračkim mestima i šta će preduzeti da se otkrije izborna krađa?

Plašenje, ucenjivanje i plaćanje građana tokom izbornog ciklusa neki su od načina na koji se može manipulisati izbornom voljom, a izborne krađe poput bugarskog voza već su oproban model. Stranke na vlasti i u opoziciji stalno optužuju jedna drugu za krađu u prethodnim izbornim ciklusima.