Zabranjeno paljenje strnjišta

0
137

Kada su kombajni na poljima, mali znak nepažnje, u kombinaciji sa visokim dnevnim temperaturama, dovoljan je da vatra zahvati njivu ili prikolicu punu letine. Osim ispravnih radnih mašina koje učestvuju u žetvi, važna je i adekvatna protivpožarna oprema. Podsećamo da je paljenje vatre na otvorenom prostoru strogo zabranjeno.

U poljoprivrednim gazdinstvima vrlo je važno pripaziti na mere opreza jer zbog upotrebe velike lepeze aparata, pogonskih goriva, mašina, vrlo lako može doći do požara.

Apeluje se na poljoprivredne proizvođače koji učestvuju u radovima žetve i vršidbe, da obrate pažnju na opasnosti od nastanka požara, koji su česta pojava u ovom vremenskom periodu, a mogu da zahvate useve, voćnjake pa i poljoprivredna domaćinstva i podsećaju se da po članu 50. Zakona o zaštiti od požara, spaljivanje žetvenih ostataka predstavlja prekršaj za koji je zakonom propisana novčana kazna.

Najčešći uzroci nastajanja požara u toku žetvenih radova su: nepažnja, namerno spaljivanje strnjišta, tehnička neispravnost poljoprivrednih mašina koje učestvuju u žetvi, neodgovarajuća primena preventivnih mera zaštite od požara.

Iz Sektora za vanredne situacije MUP-a podsećaju učesnike u žetvi da su kombajni i traktori koji obavljaju vršidbu, obavezni da imaju ispravnu protivpožarnu opremu i to (aparat S-9, ašov i lopatu) i moraju biti snabdeveni odgovarajućim hvatačima i prigušivačima varnica, kao i da po završetku žetvenih radova poljoprivredne mašine udalje na bezbedno mesto.

Zabranjeno je pušenje, paljenje vatre i korišćenje sredstava sa otvorenim plamenom u blizini strnih useva, za vreme žetvenih radova i pri prevozu useva i njihovom uskladištavanju.

Kazna za fizička lica za izazivanje požara iznosi do 50.000 dinara, a za pravna lica je znatno veća i kreće se od 300.000 do milion dinara.

Žetva, vršidba i transport strnih useva i slame obavlja se vršaćim mašinama, kombajnima, traktorima, drugim teretnim motornim vozilima i pokretnim sušarama koje su obezbeđene od izbijanja požara varničenjem, isijavanjem toplote ili na drugi način i snabdevene odgovarajućim hvatačima, razbijačima i prigušivačima varnica.

Prema zakonu kombajn kojim se obavlja žetva i vršidba mora biti snabdeven ispravnim aparatom tipa S-9, ašovom i lopatom za gašenje požara. Ako se žetva i vršidba obavlja sa tri ili više kombajna pored opreme iz stava 1 ovog člana, mora se obezbediti autocisterna ili cisterna sa traktorskom vučom zapremine 3.000 do 5.000 litara napunjena vodom, sa ugrađenom pumpom i snabdevena opremom za gašenje požara.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here