Podsticaj resornog ministarstva kroz Pravilnik o kapitalnim investicijama omogućio je proizvođačima da i ove godine zanove poljoprivrednu mehanizaciju. To je kažu poljoprivrednici u Semberiji u mnogome doprinelo da se održi proizvodnja, koja sve više zavisi od radnih mašina jer je do sezonskih radnika za poslove u poljima jako teško doći uprkos visokim dnevnicama.

Pšenica su semberski ratari skinuli sa njiva, neki su je uskladištili neki predali mlinarima, a uprkos odličnom kvalitetu zarade neće biti. Već su i uzorali strnjike, sa poslom se kasniti ne može jer će i siliranje kukuruza za petnaestak dana.

Jedan od gorućih problema poljoprivrednih gazdinstava u ovom kraju je nedostatak radne snage, ipak kako bi održali posao mnogi su se okrenuli zanavljanju poljoprivredne mehanizacije, zahvaljujući podsticaju koji poljoprivrednici u Srpskoj mogu ostvariti kroz Pravilnik o kapitalnim investicijama.

Drže Dubajići i tovnu junad, a problem je zastoj u otkupu, pa su na mnogim farmama bikovi uzgajivačima na teretu jer su odavno stasali za prodaju.

Dubajići drže stočarsku farmu na gazdinstvu u Amajlijama. Proizvodnja mleka je kažu više nego isplativa, a sigurna premija finansira druge poljoprivredne radove.