Savez za Srbiju pozvao je sve stranke koje su ispoštovale bojkot da se ujedine u širi blok, rekao je srpski opozicioni aktivista Mlađan Đorđević.

Savez za Srbiju uputio je poziv strankama i organizacijama kojesu bojkotovale izbore u zajednicki front protiv vlasti. Na delu jepregrupisavanje u opozicionim redovima i cini se da su ovi

izbori bili jednako teski i za vlast i za opoziciju. Da li se mozedoci do nove vlasti preko nove opozicije?

Savez za Srbiju uputio je poziv strankama i organizacijama koje su bojkotovale izbore u zajednički front protiv vlasti. Na delu je pregrupisavanje u opozicionim redovima i čini se da su ovi izbori bili jednako teški i za vlast i za opoziciju. Da li se može doći do nove vlasti  posredstvom nove opozicije?

Mlađan Đorđević ima veliko iskustvo u opozicionom, tj. protestnom delovanju. Bio je organizator protesta, onih studentskih daleke 1991. i 1992. godine. Smatra da Savez za Srbiju ima šansu i da van parlamenta uspešno opoziciono deluje.