Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je na video samitu koji je za lidere Zapadnobalkanske šestorke organizovao vašingtonski Atlantski savet, kako bi razmenili mišljenja o aktuelnim temama poput praktičnih akcija kojima bi region Zapadnog Balkana mogao zajednički da nastavi borbu protiv KOVID-19, kao i o mogućnostima daljeg regionalnog ekonomskog razvoja.

Učesnici video samita Zapadnobalkanske šestorke saglasili su se da je neophodno da se ubrza slobodno kretanje roba, usluga i ljudi u regionu, uz uklanjanje prepreka koje sprečavaju ekonomski rast. Naglašena je i potreba za dodatnim radom na investicionim planovima u cilju privlačenja novih direktnih stranih investicija u regionu sa akcentom na infrastukturnim projektima i projektima u oblasti energetike, te ubrzavanje primene angažovanih sredstava za oporavak od epidemije KOVID-19.

Predsednik Vučić je pozdravio održavanje video konferencije i predlog zaključaka ustakavši da poo prvi put nema velike politike i da se sve svodi na ekonomiju. „Razumemo političke razlike između nas, ali ako hoćemo da rešimo političke probleme, moramo prvo da rešimo ekonomske, jer treba da približimo stanovništvo, da podignemo nivo ekonomske odgovornosti, a samim tim će biti podignut i životni standard naših građana“, istakao je predsednik. Prema njegovim rečima zaključci Atlantskog saveta predstavljaju osnovu buduće politike u celom regionu, a podeljeni su u tri tačke

Predsednik Vučić predstavio je projekte koji su od značaja za region, uz napomenu da je od ključnog značaja da sami radimo na njihovoj realizaciji, kako bismo pokazali zrelost i samostalnost, kao i sposobnost da budemo pouzdani partneri Evropske unije. „Ne bi trebalo da potcenjujemo sopstvene snage, snagu svega onoga šo je u našim rukama u regionu, već treba sa učinimo sve što možemo da izgradimo istinsko poverenje“, rekao je predsednik Vučić.

Učesnici video samita saglasili su se da slobodno kretanje roba, usluga, kapitala i ljudi predstavlja samu srž evropskih integracija, te da je na putu zemalja Zapadnog Balkana ka članstvu u Evropskoj uniji od vitalnog značaja da se nastavi produbljivanje procesa regionalne ekonomske integracije uz primenu standarda EU, čime se ceo region i regionalne kompanije približavaju unutrašnjem tržištu Evropske unije.