Generalno je položaj osoba s invaliditetom na jako lošem nivou, rekla je informatičarka Milica Knežević.


Milica Knežević je aktivista za prava osoba s invaliditetom. S njom smo razgovarali o izazovima koji su pred osobama s invaliditetom pri zapošljavanju. Milica Knežević je osoba sa invaliditetom koja je mlada i uspešna. Ostvarena je na svim poljima života, i privatno i poslovno. Uspešna je u sferi informatike. Interesovalo nas je s kojim problemima se susreću osobe s invaliditetom pri zapošljavanju.

Interesovalo nas je da li osobe s invaliditetom imaju jednake šanse za zapošljavanje. Vlada opšte mišljenje da to nije tako. Pitali smo Milicu zašto je situacija takva, šta su razlozi? Ona smatra da je sistem u Srbiji veoma komplikovan i da sputava osobe s invaliditetom.

Osobe s invaliditetom imaju širok dijapazon prava na papiru, ali kakva je situacija u praksi? Milica kaže da su naši zakoni jako dobri ali da ostaju mrtvo slovo na papiru.

Kamen spoticanja za osobe s invaliditetom su predrasude, pitali smo koje predrasude osobe s invaliditetom najviše bole. Najgore su predrasude koje umanjuju vrednost osobe bez razloga.

Milica ima sreće da je zaposlena u ozbiljnoj informatičkoj firmi koja ima međunarodni renome. Ona je informatičarka koja je veoma zadovoljna svojim poslom.

Ima još lepih primera da su osobe s invaliditetom pronašle dobro radno mesto. Postoje i odgovorni poslodavci koji znaju da osobe s invaliditetom mogu dati doprinos kao i bilo koja druga osoba.

Zanimalo nas je koje pogodnosti država daje firmama pri zapošljavanju osoba s invaliditetom. To su uglavnom stimulacije kroz oslobađanje od nameta na zarade.

Milica smatra da se osobe s invaliditetom iskorišćavaju, pitali smo Milicu na koji način. Istakla je da ima onih koji iskorišćavaju tuđu nesreću da bi došli do profita.

Milica je studirala u američkom Ohaju pa nas je zanimalo kakvi su tamo uslovi za osobe s invaliditetom. Rekla je da su neuporedivo bolji.

Zamolili smo Milicu da uporedi jedan dan u Srbiji, i jedan dan u Americi, kada je reč o životu osoba s invaliditetom. Opisala je mnogo prilagođeniji životni prostor na svakom koraku.

Milica je veliki borac i optimista kako u poslovnom tako i u privatnom životu, a mi se nadamo da će nastaviti da niže uspehe na svim poljima.