Korona virus još uvek je u velikom delu nepoznanica za lekarsku struku i nauku uopšte. Medicinski radnici za sada nisu sasvim sigurni da li taj virus ostavlja trajnije posledice na one koji su ga preležali.

Epidemiloška situacija u Srbiji se pogoršava. Čitav svet je ponovo pod udarom novog talasa epidemije i stiče se utisak da ne postoji još uvek efikasno oružje protiv ovog virusa. Medicinska nauka pokušava da sazna sve posledice koje ovaj virus ostavlja na ljudski organizam. Da li je virus onkogen i koliko dugo će biti potrebno da se dobije odgovor na ovo pitanje?

Dakle, nauka za sada može samo da pretpostavi da virus kovid nema kancerogeni potencijal, tj. da ćelije ne menja tako da kasnije nastaje karcinom. Lekarima je za sada nepoznato i da li virus kovid ostavlja druge trajnije posledice kod bolesnika koji ga preleže, a za prve rezultate kliničkih studija trebaće bar nekoliko godina.