Vreme je za spremanje silaže

0
275

Vreme je za spremanje silaže, pa češće treba proveravati zrelost kukuruza kako bi se siliranje obavilo u pravom trenutku.

Vremenske prilike ove godine izuzetno su pogodovale razvoju kukuruza pa na pravi način treba iskoristiti blagodeti leta. Voštana zrelost zrna je pravo vreme za siliranje. Mlečna linija na zrnu kukuruza u vreme voštane zrelost nalazi se na ½ od vrha zrna. Tada u biljci ima od 30 do 40% suve materije. Ovo je faza zrenja kada je udeo klipa najpovoljniji u masi cele biljke i kreće se oko 40%.

Siliranje je potrebno raditi u fazi voštane zrelosti jer kasnije opada prinos suve materije, opadaju klipovi, gubi se list, lome se stabljike i dr. Tada dolazi do povećanja sadržaja lignina koji utiče na kvalitet silaže i njenu iskoristivost.

Kada je kukuruz u voštanoj fazi može se krenuti sa spremanjem odnosno sa košenjem a preporučena visina je do 40 cm od zemlje. Niže košenje može dovesti do unosa zemlje u silažu što smanjuje kvalitet i nepovoljno se odražava na mikrofloru.

Dužina seckanja silaže zavisi od zrelosti biljke. Optimalna dužina seckanja je od 10 do 15 mm ukoliko se košenje obavlja u pravo vreme kada je optimalan sadržaj suve materije u biljci od 30 do 40 %. Sitnija silaža se lakše transportuje, bolje sabija, jednostavnije prebacuje do štale i lakša je za varenje. Punjenje silosa potrebno je obaviti što brže i ako je moguće bez prekida.

Dobro sabijena masa jedan je od preduslova za dobijanje dobre silaže. Male silose trebalo bi u jednom danu napuniti i odmah prekriti, a veliki silosi sa zidovima preko 2 metra mogu se puniti nekoliko dana, svakodnevnim dodavanjem sloja od 1 metra debljine. Po završetku punjenja i gaženja, silaža se pokriva folijom koja mora prelaziti bar pola metra preko zidova silosa, a korišćenje dvostruke folije na kamarama u silosu je dobro rešenje. Bitno je da se vazduh istisne iz krme i da se krma dobro zaštiti od zračenja, vode, glodara i drugih uzročnika kvarenja silaže.

Dodavanjem zeolita u silažu sprečava se razvoj mikotoksina, adsorbuju se štetne materije iz organizma, teški metali, toksini, pesticidi i drugo. Uzimanjem zeolita kroz hranu održava se stabilno zdravstveno stanje životinja i time doprinosi manjoj upotrebi lekova a povećava se količina i kvalitet dobijenog mleka i mesa za 6-12%.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here