U Multimedijalnoj sali gradske kuće održana je konferencija za medije na kojoj su predstavnici Poljočuvarske službe govorili o uzurpaciji državnog poljoprivrednog zemljišta i izneli podatak da je u katastarskoj opštini Knićanin sa 390 ha uzurpiranih njiva skinut suncokret uz upozorenje da će nastaviti sa otkrivanjem uzurpatora i skidanjem plodova sa poljoprivrednog zemljišta koje im ne pripada.

U Multimedijalnoj sali gradske kuće održana je konferencija za medije na kojoj su govorili koordinator Poljočuvarske službe Branislav Lazić i poljočuvar Blagoje Bogdanović. Tema je bila uzurpacija državnog poljoprivrednog zemljišta i čuvanje uzurpiranih parcela od strane poljočuvara. Prema iznetim podacima, u katastarskoj opštini Knićanin suncokret je skinut sa gotovo 390 ha uzurpiranog zemljišta, a ostalo je još da se skine kukuruz sa 60ha, a poljočuvarska sluđba nastavlja sa otkrivanjem i drugih uzurpatora i oduzimanjem plodova koji su gajeni na zemljištu koje im ne pripada.

Poljočuvari se često susreću i sa krađama kako kada su pitanju njive tako i kada su u pitanju voćnjaci ili vinogradi, a nadležni su i za šumske krađe. Koordinator Poljočuvarske službe pomenuo je dve skorije krađe. Najpre se osvrnuo na krađu lubenica u Čenti.

Poljočuvarska služba u Zrenjaninu ima 33 poljočuvara koji su zaduženi za zemljište u 24 naseljena mesta. Ove godine intervenisali su 32 puta, a pored krađa i uzurpacije zemljišta delovali su i prilikom 3 veća požara nakon žetve pšenice. Blagoje Bogdanović je opisao kako izgleda posao poljočuvara. Prema njegovim rečima, najvažnije je biti hrabar.

Predstavnici Poljočuvarske službe su sa konferencije za medije poručili građanima da poljočuvarima u svom mestu bez straha prijave svaku uzurpaciju zemljišta za koju saznaju jer je to pre svega u njihovom interesu.