Ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik štaba Komande za obuku pukovnik Nikola Dejanović obišli su vojnike na dobrovoljnom služenju vojnog roka generacije „septembar 2020“.

Ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik štaba Komande za obuku pukovnik Nikola Dejanović obišli su vojnike na dobrovoljnom služenju vojnog roka generacije „septembar 2020“, koji su na osnovnoj individualnoj obuci u Trećem centru za obuku u leskovačkoj kasarni „Vojvoda Petar Bojović“. Prilikom obilaska minustru Vulinu su prikazani segmenti obuke koje prolaze vojnici septembarske generacije. Vulin je ovom prilikom naglasio da ga posebno raduje i čini ponosnim to što je ovo najveći odziv za dobrovoljno služenje vojnog roka u proteklih pet godina.

Među podoficirima zaduženim za obuku septembarske klase vojnika je i stariji vodnik Dejan Ranđelović, koji je istakao da se tokom osnovne individualne obuke vojnici uče osnovne vojničke radnje, potrebne za dalje služenje vojnog roka, a kasnije i za rad u svojstvu profesionalnih vojnika Vojske Srbije.

Osnovna obuka vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka generacije „septembar 2020“ trajaće do polovine oktobra, nakon čega sledi premeštaj u specijalističke centre, gde će pohađati specijalističku individualnu obuku.