Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Vuk Radojević otvorio je 24. Međunarodnu naučnu eko-konferenciju zdravstveno bezbedne hrane. On je poručio da državne institucije moraju da obezbede uslove kako bi domaćim potrošačima bila dostupna zdravstveno bezbedna hrana.

24. Međunarodna naučna eko-konferencija zdravstveno bezbedne hrane otvorena je u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode. Konferenciju je otvorio pokrajinski sekretar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vuk Radojević, koje je prvo čestitao organizatorima na organizovanju međunarodnog naučnog skupa u otežanim uslovima. On je rekao da je obaveza državnih organa da obezbede sve neophodne uslove kako bismo imali sledljivost proizvoda od njive do trpeze kako bi domaćim potrošačima bili dostupni zdravstveno bezbedni proizvodi na tržištu.

Eko konferencija posvećena je bezbednosti hrane, a kada je u pitanju njena kontrola i njeno ispitivanje tome se u našoj zemlji poklanja velika pažnja rekao je direktor Naučnog instituta za veterinarstvo Sava Lazić.

Neparnim godinama tematika eko konferencije je zaštita životne sredine gradova i prigradskih naselja, a parnim godinama su konferencije posvećene zdravstveno bezbednoj hrani.

Aleksić je rekao da se eko konferencije organizuju od 1995. godine kada je zbog sankcija međunarodne zajednice zabranjeno našim naučnim radnicima da izlaze u svet i da učestvuju u naučnim skupovima. Ekološki pokret Novog Sada je tada sa Sekcijom univerzitetskih nastavnika i naučnih radnika u penziji počeo da organizuje eko konferencije, a tokom godina organizaciji su se pridružili brojni suorganizatori kao što su Novosadski i Beogradski univerzitet, Institut za ratarstvo i povrtarsvo, Pasterov zavod, Naučni institut za veterinarstvo, Ruski državni poljoprivredni univerzitet i Međunarodni naučni ekološko politikološki univerzitet iz Moskve.