Evropska komisija je 28. septembra odobrila upotrebu genetski modifikovane soje u hrani za ljude i životinje.

Kompanija Bajer je proizvela GM sortu soje, koju je nakon naučne procene odobrila Evropska agencija za bezbednost hrane, a očekuje se da će njena proizvodnja početi od 2021. godine u SAD i Kanadi. Nova sorta otporna je na herbicide dikamba, glufosinat-amonijum i glifosat.

Očekuje se da će porizvođači u SAD i Kanadi, zbog veće dostupnosti tržišta EU, povećati proizvodnju soje u narednom periodu.

Odobrenje EU važi 10 godina, a svi proizvodi od ove genetski modifikovane sorte moraće da budu adekvatno obeleženi.

Vest o ovoj odluci nisu svi dočekali sa oduševljenjem, a članica Zelenog evropskog parlamenta Tilli Metz, izjavila je da je odluka da se odobri uvoz GMO „izuzetno razočaravajuća”, jer uvoz GMO tolerantnih na herbicide, posebno genetski modifikovane soje koja se može uzgajati u zemljama poput Brazila i Argentine, rizikuje da potkopa međunarodne obaveze EU o klimi, uključujući zaštitu šuma i biodiverziteta.

Iz međunarodnog pokreta za organsku proizvodnju IFOAM kažu da je soja odobrena za upotrebu u hrani  i  hrani za životinje, a ne za uzgoj na teritoriji EU,  pa kontaminacija pesticidima tokom proizvodnje nije direktna pretnja organskoj poljoprivredi u EU, mada dele zabrinutost da uvoz ove kulture na tržište EU može dovesti do povećane upotrebe pesticida van EU, i to onih koji imaju dokazano negativno dejstvo na životnu sredinu i biodiverzitet.