Za krvavi raspad Jugoslavije je kriva politika Slobodana Miloševića, odnosno politika Republike Srbije, rekao je advokat i građanski aktivista Aleksandar Olenik.

Srbija se često optužuje za velikosprski nacionalizam i za ekspanzionističke pretenzije prema susednim državama. Još od pojave čuvenog memoranduma SANU, preko dešavanja devedesetih, pa sve do danas susedi Srbije strahuju od novih regionalnih sukoba koje bi Beograd mogao da inicira. Zamolili smo Aleksandra Olenika, advokata i građanskog aktivistu, da prokomentariše tvrdnju da se srpska politika permanentno rukovodi velikodržavnim projektom.

Nacionalizam je uništio privredni i društveni život Srbije, okrnjio njenu budućnost i unazadio je, stvarajući ratove i narušavajući odnose  u regionu, pa se ta politika destrukcije treba napustiti i zameniti demokratskim kursom, rekao je advokat i građanski aktivista Aleksandar Olenik.