Građani očekuju od lekara da im spašavaju živote, da rizikuju svoje živote i spašavaju njihove živote, ali nisam primetio tu neku želju građana da stanu u odbranu lekara, rekao je advokat Božo Prelević.

Načelnici odeljenja Vojno-medicinske akademije koji su potpisali peticiju „Ujedinjeni protiv kovida“ smenjeni su. Mnogi lekari pod pretnjama su povukli svoj potpis, a nemali broj je dobio otkaze. Upitali smo advokata Božu Prelevića imaju li zdravstveni radnici adekvatnu pravnu zaštitu od političke zloupotrebe službenog položaja od strane nadređenih.

Građani očekuju od lekara da se maksimalno založe u spasavanju njihovih života, mada lekari nisu previše plaćeni a ni zaštićeni, pod udarom su kritika i kada su krivi ali i kada nisu. Međutim, kada su lekari na meti osvete vlasti jer su se založili za prava građana, bilo kakva solidarnost je izostala, što govori da svojevremeni pljesak u 20 časova za lekare je bio samo simboličan. Podrška se pokazuje konkretnim delima, kada je zaista potrebna, a ona je nažalost za lekare koji su stradali zbog potpisa peticije “Ujedinjeni protov kovida” – izostala.