Vašingtonski sporazum je pravno obavezujući za strane potpisnice i on proizvodi kako međunarodno pravno dejstvo tako i unutrašnje, rekao je advokat Aleksandar Olenik.

Predsednik Vučić je izjavio da je potpisani sporazum u Vašingtonu učvrstio medjunarodnu poziciju Srbije i da očekuje značajnije američke investicije u Srbiji. Medjutim, analitičari ocenjuju ovaj sporazum kao pismo o namerama, a ne kao medjudržavni sporazum. Upitali smo advokata i gradjanskog aktivistu Aleksandra Olenika kakav je karakter sporazuma sa medjunarodno-pravnog aspekta.

Nedavno potpisani Vašingtonski sporazum je pravno obavezujući za strane potpisnice i proizvodi i međunarodno i unutrašnje pravno dejstvo. Predsednik Vučić ima pravo da potpisuje ovakve sporazume jer ima podršku Vlade i Parlamenta. Aleksandar Olenik smatra da problem može biti primena ovog sporazuma, tj. da li će Srbija primeniti sve što je potpisala. On je izrazio nadu da će u Srbiji brzo i efikasno biti primenjeno sve što je potpisano u Vašingtonskom sporazumu.