Robne rezerve otkupiće merkantilni kukuruz po ceni od 19,50 din/kg sa PDV-om, uskladištenog u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije.

Republička direkcija za robne rezerve izvršiće kupovinu do 26.153.846 kg merkantilnog kukuruza rod 2020. godine, domaćeg porekla I to od fizičkih lica – nosilaca poljoprivrednih gazdinstava koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava I ovlašćenih skladištara Direkcije. Merkantilni kukuruz mora biti, domaćeg porekla, prirodno ili veštački suv, u zrnu, zdrav i zreo, bez znakova plesni i bez stranog mirisa i ukusa, nezaražen biljnim bolestima i štetočinama, u svemu prema srpskom standardu sa sledećim elementima kvaliteta: do 14 % vlage, do 8 % lomljenih zrna, do 2 % defektnih zrna, do 2 % nagorelih zrna, strane primese maks. 1%, od toga 0,5 % anorganskih. Lom se utvrđuje pomoću sita sa okruglim otvorima prečnika od 5 mm. Cena merkantilnog kukuruza je 19,50 din/kg, u cenu je uračunat PDV, uskladišteno u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije. Minimalna količina merkantilnog kukuruza koja se kupuje od jednog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva biće 50 tona, a maksimalna 100 tona.

Maksimalna količina merkantilnog kukuruza koja se otkupljuje od ovlašćenog skladištara je 1.000 tona. Direkcija će u zavisnosti od ponude merkantilnog kukuruza u otkupu, vršiti raspoređivanje ponuđenih količina u skladu sa potrebama i teritorijalnom rasporedu ovlašćenih skladištara.Otkup merkantilnog kukuruza vršiće se sa fizičkim licima i ovlašćenim skladištarima Direkcije koji nemaju finansijskih dugovanja i nisu u sporu po bilo kom osnovu sa Direkcijom. Radi prijave za prodaju merkantilnog kukuruza zainteresovana registrovana poljoprivredna gazdinstva i ovlašćeni skladištari Direkcije, potrebno je na e-mail adresu otkup@rdrr.gov.rs da dostave dokumenta. Rok za realizaciju kupovine kukuruza je do 1. decembra 2020. godine. Za sve informacije mogu se obratiti Republičkoj direkciji za robne rezerve, na brojeve telefona: 011/32-39-052-725, 3235-364, 3240-509, 32-38-997 u Beogradu i 021/452-774 i 021/528-911, u Novom Sadu.