Građani i narod ove zemlje ne treba da veruju političkim kriznim štabovima, koji svaki dan pričaju protivrečnosti i zastrašuju ljude, već isključivo vrhunskim svetskim naučnicima, specijalistima u oblasti virusologije i epidemiologije iz celog sveta, i nama koji prenosimo njihove poruke, rekla je Mila Alečković, klinički psiholog i antropološki psihijatar. 

Mnogo je dezinformacija u javnom prostoru tokom epidemije koje zbunjuju građane. Opravdana je i prirodna reakcija građana koji su postali nepoverljivi prema bilo kom autoritetu i sa rezervom primaju preporuke Kriznog štaba. Upitali smo psihijatra Milu Alečković kome građani mogu da veruju u vreme epidemije COVID19.

Mila Alečković je rekla da građani Srbije ali i celog sveta žive u apsolutnoj dezinformaciji i lažima oko virusa Kovid 19 i da farmakomafija želi da nametne ljudima strah i anksioznost, ne bi li se poštovanjem mera koje preporučuju krizni štabovi ograničila sloboda ljudi. Zato građani Srbije treba da veruju isključivo vrhunskim naučnicima iz sveta koji su specijalisti u oblasti virusologije i epidemiologije a nikako političkim kriznim štabovima koji svaki dan govore protivrečne stvari i zastrašuju ljude što je protivno Hipokratovoj zakletvi.