Nakon našeg priloga o sukobu sindikata u kompaniji Dijamant i navoda Martona Tapaija da je sindikalna organizacija Samostalnog sindikata za proizvodnju ulja, masti i margarina onemogućena da vrši rad razgovarali smo i sa predsednikom Samostalnog sindikata Agroindustrijskog kompleksa Anđelkom Bokićem koji tvrdi da je Marton, a ne on, uzurpirao sindikalnu organizaciju u Dijamantu.

Nakon priloga naše televizije u kom smo preneli izjavu Tapai Martona o dešavanjima u sindikatima u kompaniji Dijamant, obratio nam se i Anđelko Bokić sa željom da opovrgne navode Tapaija iznete u toj izjavi. Kao prvo, on je naveo da statut granskog Sindikata zaposlenih u poljoprivrednoj, prehrambenoj, duvanskoj industriji i vodoprivredi, kom pripada Sindikalna organizacija Samostalnog sindikata za proizvodnju ulja, masti i margarina nije usaglašen sa statutom Saveza samostalnih sindikata Srbije te da Sindikat zaposlenih u poljoprivrednoj, prehrambenoj, duvanskoj industriji i vodoprivredi formalno ne postoji na teritoriji Vojvodine i da sindikalna organizacija u Dijamantu ne može samim tim da se poziva na taj sindikat i da zaposlenima deli pristupnice za članstvo u tom sindikatu. Umesto tog sindikata pre godinu, godinu i po dana, osnovan je Samostalni sindikat Agroindustrijskog kompleksa na čijem je čelu Anđelko Bokić.

 

U našem prvom prilogu o dešavanjima u Dijamantu Marton Tapai je optužio Anđelka Bokića za uzurpaciju Sindikalne organizacije Samostalnog sindikata za proizvodnju ulja, masti i margarina, a ovoga puta za uzurpaciju te iste sindikalne organizacije Bokić je optužio Tapaija uz navode da je Marton Tapai na mesto predsednika te sindikalne organizacije izabran na neformalnim i nelegitimnim izborima. Bokić je rekao da je on izabran za predsednika februara prošle godine i da do dan danas, suprotno Tapaijevim rečima, nije razrešen te dužnosti.

Marton Tapai je u svojoj izjavi rekao i to da neće biti dogovora sa Anđelkom Bokićem i njegovim pristalicama i da će dalje korake preduzimati advokat. Bokić, sa druge strane, poziva na dogovor i mirno rešavanje ovog višemesečnog sukoba.

Ko je predsednik Sindikalne organizacije Samostalnog sindikata za proizvodnju ulja, masti i margarina, ko je zakonski zastupnik sindikata i ko će se starati o pravima radnika u kompaniji Dijamant i boriti se za njihova prava izgleda da će morati da odluči sud pošto se čini da je dogovor na dobrovoljnoj bazi veoma daleko.