Pšenica u Srednjem Banatu posejana je na 80 odsto planiranih površina

Pšenica koja je ponikla nalazi se u fazi dva i tri lista. Setva na velikom delu planiranih površina završena je u oktobru. Ove jeseni u regionu srednjeg Banata planirano je da se poseje oko 53.000 hektara pšenice, što su uobičajene površine u poslednjih nekoliko godina. Zastupljenost strnina u strukturi setve je veoma poželjna jer su upravo one, pre svega pšenica kao dominantna strnina, dobar predusev za većinu ratarskih useva. Za proizvođače pšenice prethodne dve godine bile su izuzetno nepovoljne. Ova konstatacija se pre svega odnosi na nedostatak padavina u oktobru i nedovoljno vlage za nicanje useva. Kiša koja je padala čitavog oktobra, prekidala je radove, pripremu, pa i setvu pšenice. Na nekim parcelama pšenica je ponikla, a na drugim setva se obavljala između dve kiše. Bilo je pogodnih dana za setvu i to su poljoprivrednici iskoristili. Svima je prioritet bila setva, kako bi se što veće površine posejale do kraja oktobra. Setva se polako privodi kraju. Zemljište je dovoljno vlažno i ako bude još toplijih dana pšenica će brzo nići.

Dosta se sada polemiše dokle smo stigli sa setvom i da izlazimo iz optimalnog roka. Mi kalendarski jesmo izašli iz optimalnog roka, ali uslovi za setvu su i dalje povoljni. Sada je već izvesno da je veliki deo površina, nekih 80 posto, posejano do kraja oktobra. To je dobro i povoljno. Setva se nastavlja i tokom novembra, a uslovi za nicanje su dobri. Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled parcela na kojima je došlo do nicanja useva, na prisustvo lisnih vaši i cikada. Važno je na vreme uočiti prisustvo lisnih vaši i cikada koje pored direktnih šteta mogu biti i prenosioci fitopatogenih virusa.