Hvalospevi o najvećem rastu bruto domaćeg proizvoda u Evropi mogu se čuti gotovo svakog dana, a o tome da li zaista imamo najveći rast BDP-a ili je u pitanju samo igra brojkama razgovarali smo sa agroekonomskim analitičarom Vojislavom Mirkovim.

 

Agroekonomski analitičar Vojislav Mirkov pored toga što se bavio odnosom prihoda i rashoda, uloženog i ostvarene dobiti u poljoprivrednoj proizvodnji bavio se i analizom bruto domaćeg proizvoda. Prema njegovim rečima hvalospevi koji se čuju svakog dana, a koji se odnose na to da imamo najveći rast bruto domaćeg proizvoda su netačni jer poređenje nije izvedeno na način na koji se to inače radi.

Mirkov se osvrnuo i na statističke podatke kada je u pitanju bruto domaći proizvod u evropskim zemljama i na učešće našeg bruto domaćeg proizvoda i njegovog rasta u prosečnom bruto domaćem proizvodu u Evropi.

Mirkov je u svojim analizama računao i koliko je učešće rasta bruto domaćeg proizvoda pojedinih država u rastu prosečnog bruto domaćeg proizvoda Evrope i tu smo opet na začelju zajedno sa Bosnom i Hercegovinom, Albanijom, Crnom Gorom i Makedonijom.