Berba i čuvanje kupusa

0
308

Naše kasne sorte kupusa kao što su futoški i srpski melez se mogu čuvati u kućnim uslovima u jamama i trapovima i tada je mnogo važno uraditi kvalitetno dreniranje trapa ili jame i izvesti kanal oko trapa kako bi otekla površinska voda.

Kupus koji je namenjen prodaji u kratkom vremenskom periodu i korišćenju u svežem stanju ili preradi može se brati mašinski ili ručno. Kupus koji je namenjen dužem čuvanju treba brati ručno. Preporuka je izbegavati mašinsku berbu pošto se može desiti da se i pored izuzetne obazrivosti nanesu manja ili veća oštećenja na glavici koja je namenjena čuvanju. Važno je da se berba obavi u pravom trenutku, a to znači da se berba obavlja u fazi pune tehnološke zrelosti i za hibride se berba obavlja u jednom prohodu, a sortni kupusi se beru duži vremenski period pošto neujednačeno sazrevaju. Glavice koje su namenjene čuvanju treba u toku dana skloniti pod nastrešnicu kako bi se izbeglo uvenuće ili neke druge štete. Nakon ponovnog sortiranja i odabiranja zdravih glavica izabrani kupus se pakuje u kartonske kutije ili mrežaste vreće u koje stane 25-30 kg. Nakon pakovanja u vreće treba biti naročito obazriv na nanošenje naknadnih povreda. Zato se preporučuju kartonske kutije kao bolje i bezbednije rešenje, a i lakše se pakuju i transportuju. Pri pakovanju treba paziti da se u kutiju pakuju glavice približno iste veličine i težine, navodi mladenovački stručnjak. Najbolje je nakon pravilnog odabira glavica i njihovog preporučenog načina pakovanja smestiti kupus namenjen za duže čuvanje u skladištu sa kontrolisanom atmosfereom od 0⁰C i relativnom vlažnošću od 95 odsto.

Naše kasne sorte kao što su futoški i srpski melez se mogu čuvati i u kućnim uslovima u jamama i trapovima i tada je mnogo važno uraditi kvalitetno dreniranje trapa ili jame i izvesti kanal oko trapa kako bi otekla površinska voda. Upravo su trapovi i jame vrlo ekonomičan način za skladištenje kupusa i trap treba koristiti neposredno pred pojavu mrazeva. Jesenji kupus može dobro da podnese prve jesenje mrazeve i bolje ga je što duže zadržati dok su noćne temperature povoljne.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here