Republička direkcija za robne rezerve objavila je izmenu i dopunu obaveštenja objavljenog 13. oktobra 2020. godine o kupovini merkantilnog kukuruza ovogodišnjeg roda.

Republička direkcija za robne rezerve će izvršiti kupovinu do 23.181.818 kg merkantilnog kukuruza roda 2020. godine, domaćeg porekla, po ceni od 22,00 din/kg, uskladištenog u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije.  Kupovina merkantilnog kukuruza izvršiće se i od pravnih lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu. Svi ostali uslovi iz Obaveštenja Direkcije koje je objavljeno 13. oktobra ove godine, ostaju nepromenjeni. Za sve informacije zainteresovani se mogu obratiti Republičkoj direkciji za robne rezerve u Beogradu i u Novom Sadu.

U obaveštenju Direkcije koje je objavljeno 13. oktobra navedeno je između ostalog i to koje uslove kukuruz mora da ispunjava a tako merkantilni kukuruz mora biti domaćeg porekla, prirodno ili veštački suv, u zrnu, zdrav i zreo, bez znakova plesni i bez stranog mirisa i ukusa, nezaražen biljnim bolestima i štetočinama, u svemu prema srpskom standardu sa sledećim elementima kvaliteta: do 14 % vlage, do 8 % lomljenih zrna, do 2 % defektnih zrna, do 2 % nagorelih zrna, strane primese maksimalno 1%, od toga 0,5 % anorganskih. Lom se utvrđuje pomoću sita sa okruglim otvorima prečnika od 5 mm. Minimalna količina merkantilnog kukuruza koja se kupuje od jednog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva biće 50 tona, a maksimalna 100 tona. Maksimalna količina merkantilnog kukuruza koja se otkupljuje od ovlašćenog skladištara je 1.000 tona.