Vuk Jeremić, predsednik Narodne stranke, rekao je da očekuje raspisivanje prevremenih parlamentarnih izbora sa drugačijim izbornim uslovima, kako bi i opozicija koja je bojkotovala prethodne izbore, ovoga puta na njima učestvovala.

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić najavio je održavanje prevremenih parlamentarnih izbora koji će se verovatno održati po povoljnijim uslovima od prethodnih. On ne veruje da će vlast rizikovati još jedan bojkot opozicije i gubitak još nekoliko godina sa nelegitimnim parlamentom i nelegitimnom vladom. Vuk Jeremić je uveren da na tim izborima može doći do promena pa smo ga zamolili da nam odgovori na pitanje na osnovu čega sa optimizmom očekuje raspisivanje novih izbora.

21. juna 2020. godine održani su poslednji parlamentarni izbori u Srbiji na kojima nije učestvovao veliki deo opozicije. Bojkot opozicije bio je uslovljen mišlju da izborni uslovi nisu pošteni, a na izvesne neregularnosti ukazali su i strani i domaći posmatrači. Ipak, nova Vlada je formirana, a u parlamentu nema predstavnika opozicije. Predsednik Srbije je izjavio da u Vladi ipak ima onih sa čijim se mišljenjem nikada nije slagao poput Gordane Čomić, ali da smatra da bi ona mogla doprineti radu svojim „proevropskim“ stavovima. Vuk Jeremić, predsednik Narodne stranke, naglasio je da je potrebno raspisati prevremene parlamentarne izbore sa korektnijim izbornim uslovima, kako bi na njima učestvovala i opozicija. On nije precizirao kada bi ti izbori mogli biti, ali je istakao da su oni neophodni.